На Головну
Укркардіо
український кардiологiчний портал
електронна версія українського кардіологічного журналу
Асоцiацiя кардiологiв України за підтримки ННЦ "Iнститут кардiологiї iм. академiка М.Д. Стражеска"
Каталог медичних препаратів
Каталог медичних препаратів
(кардіологічного призначення)
Розсилка Новин
Відправити
Все про Магній
Все про Магній
(його значення для організму)
Допоможе автоматизувати клінічні
та адміністративні процеси
та забезпечить обмін інформацією
між усіма ланками установи.

02.09.2012

Нові рекомендації Європейської асоціації кардіологів

На нещодавньому конгресі Європейської асоціації кардіологів було презентовано 6 оновлених рекомендацій:
1. Третє універсальне визначення інфаркту міокарда (з повним англомовним текстом можна ознайомитися на:

http://www.escardio.org/guidelines-surveys/esc-guidelines/GuidelinesDocuments/Guidelines_Univ_Def_Myocardial_Infarc_FT.pdf )
 
2. Хвороби клапанів серця
(http://www.escardio.org/guidelines-surveys/esc-guidelines/GuidelinesDocuments/Guidelines_Valvular_Heart_Dis_FT.pdf )

3. Фібриляця передсердь
(http://www.escardio.org/guidelines-surveys/esc-guidelines/GuidelinesDocuments/guidelines-afib-FT.pdf )

4. Гострий інфаркт міокарда з підйомом сегменту ST:
(http://www.escardio.org/guidelines-surveys/esc-guidelines/GuidelinesDocuments/Guidelines_AMI_STEMI.pdf )

5. Гостра та хронічна серцева недостатність:
(http://www.escardio.org/guidelines-surveys/esc-guidelines/GuidelinesDocuments/Guidelines-Acute%20and%20Chronic-HF-FT.pdf )

6. Профілактика серцево-судинних захворювань у клінічній практиці:
(http://www.escardio.org/guidelines-surveys/esc-guidelines/GuidelinesDocuments/guidelines-CVD-prevention.pdf )